Телефон : +49 (0) 89/ 910 1616
Mобилен: +49 (0) 160/ 7813 961
Е-Mail: fischer@bulgarische-uebersetzungen.de

Bulgarische Übersetzungen in München

Лариса Фишер

  • От 1994 г. оторизирана и заклета (от Окръжен съд Мюнхен I, Бавария)
   преводачка с български език
  • Магистър по германистика (Софийски Университет „Кл. Охридски “ )
  • Дипл. икономист (ВУЗ Мюнхен)
  • Преподавател в Института за чужди езици и преводачи в Мюнхен
  • Член на дружеството на оторизираните и заклети преводачи в Бавария
  • Над 25-годишен опит в България и Германия

 

Писмени преводи – със заверка, по ISO-нормата

 • Частни документи за институции в Германия и България
 • Удостоверения за раждане, за сключен граждански брак, за семейно положение за сключване на брак в чужбина, за пенсия
 • Свидетелства и дипломи
 • Съдебни книжа
 • Договори за покупко-продажба, нотариални актове, брачни и други договори

Übersetzungen Deutsch - Bulgarisch München

Устни преводи

 • При служебни срещи и преговори

 • Разговори в институции, при адвокати и нотариуси

 • Преводачески услуги при служебни пътувания, на конгреси и панаири в страната и чужбина

 • Съпровождане в болници при разговори и консултации с лекари

Референции

Една малка част от клиентите са:
• Застрахователно дружество Allianz Versicherungs AG
• Рекламна агенция Acrea Werbung GmbH
• Баварска държавна канцелария
• Баварско радио
• Баварско държавно министерство на правосъдието
• Баварско Министерство на околната среда
• Министерство на правосъдието на Р България
• Върховна касационна прокуратура на Р България
• Федерална полиция
• Carl Zeiss Optronix GmbH
• Deutsche Bank AG
• Fujisawa Deutschland GmbH
• Giesecke & Devrient GmbH
• Grammer AG
• Lombard Media (Люксембург)


• Mondial Assistance Deutschland GmbH
• Naturwaren OHG
• Oppenheimer Investments AG
• Pfaffinger Hochbau GmbH
• RWE AG
• Synlab GmbH
• Издателство moderne industrie
• Издателство Ennsthaler (Австрия)
• Съдилища и институции в Бавария
• Адвокати и нотариуси
• Частни лица

Области на специализация

право
икономика
финанси
застрахователно дело
околна среда
строителство
енергетика
биотехнологии
медицина
медии

Начало

TEXT AREA
SECTION 2

TEXT AREA
SECTION 3

TEXT AREA
SECTION 4

TEXT AREA
SECTION 5

TEXT AREA
SECTION 6

TEXT AREA
SECTION 7

TEXT AREA
SECTION 8

TEXT AREA
SECTION 9

TEXT AREA
SECTION 10

Контакт

Желаете ли да научите повече за мен, моите партньори и предлаганите от нас услуги или да ни възложите поръчка?
Ще се радваме, ако ни се обадите по телефона или ни изпратите съобщение.

Преводачески услуги Фишер
Гертнерщрасе № 62 б
ФРГ – 80992 Мюнхен

Телефон: +49 (0) 89/ 9 10 16 16
Телефакс: +49 (0) 89/ 9 10 59 529
Мобилен: +49 (0) 160/ 78 13 961
E-Mail: fischer@bulgarische-uebersetzungen.de

Срещи само след предварителна уговорка.